เงื่อนไขการสั่งสินค้า

1. หลังจากลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าจะต้องทำการชำระค่าสินค้าภายใน 7 วัน มิฉะนั้นบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้า
2. หลังจากลูกค้าโอนเงินและแจ้งการโอนเงินแล้ว กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้า
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้า เมื่อได้เช็คยอดเงินถูกต้องตามที่ได้มีการแจ้งชำระเงินมาแล้วเท่านั้น