เมล่อน ซันเน็ท 858

รหัสสินค้า: 1355205111

เมล่อน ซันเน็ท 858

รหัสสินค้า: 1355205111

เมล็ดเมล่อนซันเน็ท 858 เป็นพันธ์ลูกผสมของบริษัทเจียไต๋ ผิวภายนอกผลสีส้ม เปลือกเหลือง มีร่างแหลายตาข่าย เนื้อภายในสีส้ม โตเร็ว เก็บเกี่ยวได้เร็ว จำนวนประมาณ 24 เมล็ด

จำนวน
25฿
Out Of Stock

Recommended