เมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ทั่วไป OP


กะเพราแดง
Skucode: กะเพราแดง
15฿
ผักบุ้งจีน
Skucode: ผักบุ้งจีน
15฿
ผักบุ้งแก้วเย็นตาโฟ (ผักบุ้งไทย)
Skucode: ผักบุ้งแก้วเย็นตาโฟ
15฿
น้ำเต้าลูกบอล
Skucode: น้ำเต้าลูกบอล
15฿
แตงร้านขาว
Skucode: แตงร้านขาว
15฿
แตงไทยอ่อน
Skucode: แตงไทยอ่อน
15฿
ผักโขม
Skucode: 1138001412
15฿
ผักชี
Skucode: 1136002112
15฿
มะเขือม่วงหลอดไฟ
Skucode: 1344673112
15฿
มะเขือม่วงกลม
Skucode: 1344680112
15฿
ถั่วพูสีม่วง
Skucode: 1128011112
15฿
มะละกอแขกดำ
Skucode: 1148005112
15฿