เคล็ดไม่ลับการปลูกผักในกระถาง

"การปลูกผักในกระถางกำลังเป็นที่นิยมขึ้นจากสังคมสมัยใหม่ที่ขนาดพื้นอยู่อาศัยลดลง การปลูกผักในกระถาง ไว้กินเองในครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะใช้พื้นที่น้อย เคลื่อนย้ายง่ายลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการทำอาหารได้ดี
เคล็ดลับการปลูกผักในกระถางมีดังนี้
เตรียมดิน ดินปลูกไม้กระถางต้องเป็นดินร่วน โปร่งระบายน้ำดี (ถ้าใช้ดินที่ขายตามท้อง ตลาดอย่างเดียวเมื่อใช้ไปนานดินจะแน่น) ต้องเป็นดินผสม  ดินที่เหมาะสำหรับปลูกไม้กระถางมีอัตราส่วนดังนี้
ดินร่วน (หรือดินที่ผสมขาย) : ปุ๋ยคอก: ปุ๋ยหมัก: แกลบดิบ: ใบไม้ผุ อัตราส่วนที่ใช้อย่างละ 1 ส่วน ผสมให้เข้ากัน (ห้ามใช้กาบมะพร้าวสับเพราะจะทำให้เกิดเชื้อรา)
ปุ๋ย ปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น ปุ๋ยตรากระต่าย 16-16-16 ห่อกระดาษหนัง สือพิมพ์ จากนั้นเจาะดินในกระถางปุ๋ย ใส่ปุ๋ยที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในรูที่เจาะ กระถางละ 3 จุด (ควรเปลี่ยนทุกเดือน)
การรดน้ำผักในกระถาง 
อย่ารดน้ำจนล้นกระถาง ควรรดน้ำให้บ่อยๆ แต่ให้น้ำน้อยๆ  ข้อสำคัญการปลูกผักในกระถาง อย่าใส่ปุ๋ยโดยตรง เพราะจะทำให้ระบบรากของพืชเสียหาย และชะงักการเจริญเติบโต เมื่อดินยุบให้ใส่ดินผสมลงไปด้านบน พืชผักที่เราปลูกจะมีผลผลิตให้กินตลอดปี

การปลูกผักในกระถาง สำหรับในชุมชนเมืองที่มีพื้นที่จำกัดแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะมีพื้นที่เพาะปลูกน้อย หรือไม่มีเลย การปลูกผักในกระถาง จึงเป็นวิธีปลูกพืชผักสวนครัวที่ให้ประโยชน์มากเพราะใช้พื้นที่น้อย เคลื่อนย้ายสะดวก อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านอีกด้วย นอกจากนี้สำหรับคนที่ต้องการความสวยงามเพิ่มเข้ามาอาจมีการออกแบบกระถาง ตกแต่งบริเวณวางกระถาง ทั้งแนวตั้ง แนวนอน หรือติดผนังก็ยังได้ ได้ประโยชน์ทั้งบริโภคและตกแต่งบ้าน และยังเป็นงานอดิเรกที่ช่วยลดความเครียดจากการทำงานได้อีกด้วย"

2019-03-06