เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้บุกเบิกธุรกิจเมล็ดพันธุ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2464ในย่านทรงวาด โดยทำธุรกิจนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากประเทศจีน   จนเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพเมล็ดพันธุ์    จากนั้นเจียไต๋ได้ขยายสู่ธุรกิจเกษตรกรรมแบบครบวงจร ครอบคลุมปุ๋ย ผลิตภัณฑ์

อารักขาพืช อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก ตลอดจนธุรกิจผักผลไม้สด วันนี้เจียไต่ได้ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรรมครบวงจรชั้นนำของประเทศ

ไทยและพร้อมจะร่วมสร้างความเจริญให้กับวงการเกษตรกรรมไทยให้เติบโตแข็งแกร่งอย่างยั่นยืน

"เจียไต๋" เป็นคำที่มีความหมายที่ลึกซึ้ง

คำว่า "เจีย" แปลว่า "ซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม"

ส่วนคำว่า "ไต๋" แปลว่า "ยิ่งใหญ่ไพศาล"

 

เมื่อนำสองคำมารวมกันจึงได้ความหมายว่า เป็นร้านที่ยิ่งใหญ่ เปี่ยมด้วยคุณธรรม ความซื่อสัตย์ เป็นนัยย้ำเตือนให้ลูกหลานและพนักงาน

เจียไต๋ทุกคนให้ค้าขายด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า

สนใจติดต่อ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

www.chiataigroup.com