มะเขือเทศ โรส เชอรี่ ถุงใหญ่

รหัสสินค้า: Tomato Rose Cherry

มะเขือเทศ โรส เชอรี่ ถุงใหญ่

รหัสสินค้า: Tomato Rose Cherry

มะเขือเทศเชอรี่สีแดง หวาน กรอบ ผลผลิตสูง ทรงผลรียาว ติดผลดก ขนาดผล 2.9 x 4.5 เซนติเมตร ขนาดผล 20 – 22 กรัม ความหวาน 8 – 9 %Brix

 คำแนะนำในการปลูก

มะเขือเทศเชอรรี่พันธุ์เลื้อย เหมาะกับการปลูกแบบขึ้นค้าง และโรงเรือนเพาะปลูก

 อายุเก็บเกี่ยว 45-50 วัน

 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3.5 ตัน

 ปริมาณเมล็ดแนะนำต่อไร่ 5000 – 6000 เมล็ดต่อไร่

 ขนาดบรรจุ 200 เมล็ด

จำนวน
585฿
Available

Recommended