ผักชี

รหัสสินค้า: 1136002112

ผักชี

รหัสสินค้า: 1136002112

เมล็ดพันธุ์ผักชี ขนาด 10 กรัม

จำนวนบรรจุโดยประมาณ : 1,110 เมล็ด

แหล่งรวบรวม : ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวน
15฿
Available

Recommended