ข้าวโพดข้าวเหนียว เหนียวม่วงหวาน 1

รหัสสินค้า: 1313201111

ข้าวโพดข้าวเหนียว เหนียวม่วงหวาน 1

รหัสสินค้า: 1313201111

ข้าวโพดข้าวเหนียว เหนียวม่วงหวาน 1 ลักษณะ เปลือกหุ้มปลายฝักมิดชิด เหนียว นุ่ม หวาน อายุ 62-65 วัน

จำนวน
25฿
Available

Recommended